Merlin: ”Kom Och Flyg Med Mig!”
Ashtar on the Road Telefonkonferens 14 januari 2014
 

”Jag är Merlin, Mästare av förändring, transformation och transmutation. Jag är här för att gratulera er alla, för ni har alla transformerats och ni transmuterar alla det som inte längre tjänar er, och när ni gör det tjänar ni Världen – ni vet alla vart Världen är på väg!

”Det finns legender – ja, vi kan kalla dem legender – från andra tider på Planeten Jorden. Jag representerar en som hette Camelot. ’Merlin’ är egentligen en titel. Överste Druiden kallades Merlin. Jag är Druid, och som Druid var jag en hög representant för prästinnorna och prästerna, särskilt för Avalon. Avalon var respekterat i mina dagar som en plats för stor visdom och magi. Magin var verkligen förbindelserna som alla druidpräster och prästinnor föddes in i. Man kändes igen som novis.

”Och vad var förbindelsen? Det var Modern, Jorden, med naturen, med alla naturens varelser. Lite av den visdomen har överlevt, och lite av den kommer tillbaka, så gör även all den stora visdomen från stammarna, familjerna, och ja, prästerna och prästinnorna som ledde det andliga livet på jorden på Planeten Jorden.

”Det är därför så många av er vaknar upp! Ni går ut och hälsar naturen. Ni tar av era skor och hittar en bit gräs och känner en energi som ni kanske inte känt förut, även om ni kanske har haft den erfarenheten förut, och detta beror på att naturen är närmare er.

”Ni har hört att Avalon försvann in i dimmorna. Avalon var i den Högre Dimensionerna. Camelot tonades bort, för människorna var inte redo att besitta det höga, höga rummet som var Camelots ande. Det slutade i ett krig, ett slag. Det fanns mycket mer för människorna att uppleva. Avalon gick helt enkelt till andra sidan av slöjan. Det var tillgängligt under en tid, men det kunde inte fortsätta att vara tillgängligt för stridande 3D människor.

”Missta er inte. Druiderna själva var våldsamma krigare när de behövde försvara. De gick inte till attack. Många, många, många förlorades i dessa strider. Vad som återstod av Avalon steg högre in i dimmorna, eller till de Högre Dimensionerna. Det hade inte längre en existens i vad ni kallar 3D.

”Avalon är där för er, Camelot skiner åter igen i högre dimensioner; det vill säga, Camelots ande! Nej, ni kommer inte alla bo i stenslott – det är inte det jag talar om. Jag talar om anden, hedern, respekten som är den del av Camelots arv. Avalon handlar om att Kungadömena är så förbundna att det som en fågel känner när den flyger högt uppe i skyn känner människan på marken, och kommunikationerna är öppna, mycket som telepatin som Ashtar talar om, men lägg till lite känsloenergi till det, och så är det er förbindelse!

”Nu är ni mitt i en enorm transformation. Ni för bokstavligen fram magin, om ni vill, eller ska vi säga att de Högre dimensionernas mirakel för att möta inte bara er själva, utan hela Världen! Hur ni gör det är genom att lyfta upp er för att få tillgång till dem.

”Så när jag talar om transformationer, talar jag verkligen om framsteg på vägen mot Uppstigningen! Och ändå, för dem som är människor – och det observeras av alla de andra kungadömena – men för dem som är människor, verkar det som om Världen transformeras. Ja, det finns mycket där ute som fortfarande behöver transformeras!

”Men jag är här för att tala om för er att ni är lika kraftfulla som jag, Merlin, vad gäller att göra dessa transformationer!!! Ni kan se era händer som trollstavar om ni vill. Ni kan ge kraft åt en kristall om ni väljer det, men det är ert Hjärta som ger energin, kraften, till dessa transformationer. Det är allt ni behöver!

”Det gäller för er att öppna era Hjärtan och kalla in Kärleksenergierna- det är ert bränsle, om ni vill, med Hjärtat som är kraften, motorn, eller trollstaven, eller trollformeln om ni vill tänka på det i de termerna. Förtrolla Världen i en Gudomlig förtrollning, förtrollningen av Guden/Gudinnan inom er! Låt magin av er Gudomlighet flöda utåt från er – dela den!!! För fram vilka transformationer eller transmutationer ni ser för att föra fram dem från den platsen som är Kärlek. Det är det sanna sättet att uppnå vad än ni vill uppnå!

”Tror ni att jag är den enda varelse i Universum som har förmågan att ändra form till en trollslända? Och varför valde jag trollsländan? För trollsländan är drakenergi, men fri att flyga. Tänk på er själva som trollsländor med kraften av era storslagna Kärlekshjärtan, och fria från allt ni väljer att inte vara en del av! När ni delar er Kärlek/Ljus tänk på er själva som att ni flyger över och bara stålar ner er underbara Kärlek till vad ni ser behöver transformeras och transmuteras.

”Kom ihåg att ni kan flyga över det – ni behöver inte vara i det! Ni behöver inte låta er själva sänkas in i det. Det bara så att ni flyger över det, ni observerar det, ni sänder er Kärlek/Ljus till det – den stora, stora energin från era Hjärtan! Det, min mest underbara Familj, är hur ni uppnår vilken transformation som helst, vilken transmutation ni än väljer att göra. Ni behöver inte kemikalier, som alkemisten använder, ni behöver bara era Hjärtan. Ni måste uppbåda all Kärlek och sedan kasta den på vilket subjekt som ni än uppfattar.

”Om ni kan komma ihåg att flyga ovanför hellre än att låta er själva fastna i smutsen, kommer ni kunna transformera vilken situation ni väljer!!! Att sända Kärlek till människor nu, telepatiskt är mycket kraftfullt. Det är väldigt effektivt, och det är sättet att transformera det som kanske kommer från någon annans Hjärta eller sinne. Ni kan positivt smälta ner det och sedan ut av vad det är, som alkemisterna gör! Ni kan skapa det i en form, eller en kommunikation, eller en energi som är av Hög Kärlek, istället för hur det än startade. Ni har hört uttrycket – och ja, jag vet hur man kan göra det, transformera basmetaller till guld – vi talar om att förändra bastankar, ord och handlingar till gyllene Kärlek/Ljus.

”Var alkemisterna, var transformatorerna, transmutanterna, var de som gör förändringen Högt uppifrån, hellre än från perspektivet av, ska vi säga, offren!!! Ni kommer att ge hopp till offren, att de också kan njuta av en högre livsstil, när ni själva kan flyga högt för ni kommer inte att komma ner och fastna i lägre illusioner som presenterar sig själva som er enda verklighet.

”Ni är alla magi, och ni alla har alla stora magiska förmågor, så kom och flyg med mig! Jag håller ut mina armar till er och jag säger, nu flyger vi tillsammans och är magin och är skaparna av all magi som vi ser för att föra Världen och Universum bort och förbi!!!

”Så jag tackar er för att ni är här, för att ni kommer med här i denna storslagna cirkel och jag ser er alla lysa och glöda och att ni delar ert Gudomliga Ljus av Kärlek! Och så är det, Älskade Ni, och så är det! Namaste!”

Transcription by Brian Coe.
Given through Susan Leland, January 14, 2014. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2014. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.
 
Svensk översättning: Åsa Falk
© Ashtar on the Road Publications & Ashtar's Legacy 2004-2018.  All rights reserved.